Om människan och vetenskapen

2006-3 Energikällor

Ledare: Den energetiska illusionen. Dan Lolax

Biobränsle: Finlands torvmossar är potentiellt bränsle  – intervju med Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, docent och lektor i miljövårdsteknik vid Åbo Akademi, av Dan Lolax

Kärnkraft – intervju med Keith Baverstock av Dan Lolax

Miljörörelsen: Miljöfrågor – vetenskap eller ideologi? Jonas Biström, styrelsemedlem i Natur och Miljö

Oljesamhällets afton? recension om Gunnar Lindstedts bok Olja av Nikolai Enckell

Olja – intervju med Kjell Aleklett av Dan Lolax

Klassiker: Horkheimer och Adornos Upplysningens dialektik – Filosofiska fragment
av Birgit Schaffar

Filosofin i Norden: Island – av Mikael M. Karlsson

De två kulturerna av Tomas Mansikka, forskare i religionsvetenskap vid Åbo Akademi

Homeopati: Seriöst men ovetenskapligt intervju med läkare Hannu Halila av Dan Lolax

Alternativa mediciner av Alessandra Lundström-Sarelin och Lars Hertzberg

Nykänens aforismer

En forskares vardag: biolog Annika Meinander

Kätterska betraktelser av Rabbe Kurtén2 thoughts on “2006-3 Energikällor”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: