Om människan och vetenskapen

2006-4: Trender och paradigmskiften i vetenskapen

Ledare: Om modet att inte följa modet. Lars Hertzberg

Trender och vetenskapspolitik: Hannes Nykänen om vetenskapens vetenskaplighet.

Sociobiologi/evolutionspsykologi: Per Heldal Finne och Dan Lolax om en gammal disciplin i ny språkdräkt.

Trendbegrepp: Henrik Serup Christensen om “socialt kapital”.

Jenny Wiik: Bourdieu: Nätverk som lönar sig.

Återkommande kriser: Anders Johansson om humanioradebatten i Sverige.

Klassiker: Thomas Kuhns The Structure of Scientific Revolutions. Yrsa Neuman

Trendbrott: Dan Egonsson diskuterar eugenik.

Dessutom: svar på frågan “Kan man tala om ett paradigmskifte inom Din disciplin?”

Filosofin i Norden: Leila Haaparanta om filosofin i Finland.

Kattis Honkanen om Peter Englunds Silvermasken.

Nykänens aforismer.

En forskares vardag: biolog Annika Meinander.

Axplock

Kätterska betraktelser av Rabbe Kurtén.Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: