Om människan och vetenskapen

2005-4: Kognitiv psykologi

Ledare: Psykologin söker sitt jag. Lars Hertzberg

Medvetandefilosofi i skuggan av Descartes. Olli Lagerspetz

Känslor ur ett mellanmänskligt perspektiv. [Reportage från konferensen Emotions, Others and the Self.] Dan Lolax

Neuropedagogik – medicin för en bättre pedagogik? Birgit Schaffar

Tänka och tolka: om kognitiv litteraturforskning. Bo Pettersson

Kommentar: Vem definierar litteraturen? Dan Lolax

Det mentalas normativitet – en avpsykologisering av psykologin. Svend Brinkmann

Kommentar: Avpsykologisering och omkategorisering – om Wittgenstein, Skinner och behaviorism. Benjamin Bohman

Dr Phil och den kognitiva terapin. Camilla Kronqvist

Vidräkningar med hjärnans årtionde. Olli Lagerspetz

Sepp Blatter-testet – en vadslagningssaga. Wolfram Eilenberger

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Axplock

Joakim Stolpe om Nils-Eric Sahlin: Kreativitetens filosofi.

Hannes Nykänen om Jan Fagius: Hemisfärernas musik.

Ernst Mecke och Stefan Torssell

<Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: