Om Ikaros

Tidskriften Ikaros strävar efter att skapa ett forum för en analytisk och öppen diskussion kring den betydelse och den roll vetenskaperna har i vårt samhälle. Ett sådant tema är alltid aktuellt eftersom varje medborgare dagligen, i en form eller annan, kommer i kontakt med produkter, resultat, anspråk, nyheter, osv. som har sin grund i den vetenskapliga forskningen.

Att föra en diskussion kring natur-, human- och samhällsvetenskaperna är betydelsefullt eftersom de inte är isolerade från samhället, utan väldigt mycket en del av vårt vardagliga liv. Vetenskapskritik har även en betydelse för forskare och andra som är verksamma i de olika vetenskapliga disciplinerna: vetenskapskritiken och den vetenskapliga forskningen förenas i det kritiska granskandet.

Ikaros är öppen för alla som är intresserade av att föra en vetenskapskritisk diskussion och som vill bidra med artiklar.

Respektive skrivent ansvarar själv för artiklar publicerade i Ikaros. åsikter framförda i signerade artiklar eller i intervjuer delas inte nödvändigtvis av redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redigera texter. Skribenten anses medge publicering såväl i tryck som digitalt.

Tidskriften har utkommit sedan 2004, först som en vetenskapsbilaga till Ny Tid och från och med 2010 som en självständig tidskrift. Ikaros ges ut fyra gånger per år.

Kontaktuppgifter

Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen
Fabriksgatan 2
FIN-20500 Åbo
Finland

kontakta via mail

Redaktionen

Redaktionen består av en chefredaktör och ett redaktionsråd.

Christoffer Steffansson

Chefredaktör
kontakta

Lars Hertzberg

professor emeritus i filosofi
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Hugo Strandberg

tf. Akademilektor i filosofi
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Ylva Gustafsson

doktor i filosofi
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Eva Hertzberg

bildkonstnär, skriver magisteravhandling i nordisk etnologi
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Johanna Wassholm

FD i historia
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Marianne Robertsson

doktorand i etnologi
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Emma Strömberg

journalist, har studerat filosofi och genusvetenskap
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Natan Elgabsi

doktorand i filosofi
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Salla Aldrin Salskov

doktorand, genusvetare och filosof
medlem i redaktionsrådet
kontakta

Riktlinjer för skribenter och korrekturläsare

Ikaros vänder sig till en nyfiken, men inte nödvändigtvis akademisk läsekrets. I mån av möjlighet, vill vi att våra skribenter undviker en alltför teknisk begreppsapparat.

Ikaros är en hybridtidskrift som dels publicerar kollegialt granskade vetenskapliga artiklar, dels essäer och recensioner.

Om du funderar på att sända oss textbidrag vill vi gärna att du bekantar dig med våra riktlinjer för skribenter och korrekturläsare samt granskningsförfarande.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *