Om människan och vetenskapen

2017-2: Urbanitet och landsbygd

Ledare: Urbanitet och landsbygd Emma Strömberg

Intervju: Vem är staden till för? Catharina Thörn

Artikel Från urbanisering till metropolisering i det postindustriella samhället Lars Nilsson

Artikel: Bilden av Kaskö: Lokalhistoria eller postindustriella glansbilder Eva Hertzberg

Kolumn: Hårdgöring av mark Mats Holmqvist

Essä: Mellanrummet som betydelsefull plats Lotta Palmgren

Perspektiv: Vad är egentligen det urbana? Jarre Parkatti

Artikel: Skillnader och hierarkier skapas i möten på marknaden Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman

Recension: Jacobs försvarade storstadens myller Mio Lindman

Artikel: Periferin i centrum Michael Gustafsson & Mats Hyvönen

Artikel: Direkt demokrati skulle främja landsbygden Peter Backa

Medieforskning: Från marknadsföring till propagandakrig Per Ståhlberg

Kolumn: Att hitta sig själv på en främmande plats Kessie HolmlundLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: