Om människan och vetenskapen

2024-1 Kritik

Christoffer Steffansson och Daniel Wickström: Kritikens reflekterande motstånd

Martina Moliis-Mellberg, Freja Rudels och Salla Aldrin Salskov: Kan en byrå rädda kritiken?

Fredrik Hertzberg: Litteraturen som konstform-tankar efter kvalitetsdebatten

Ulrika Nielsen: Den sänkta ribbans paradigm

Sara Nyman: En kritikers timlön

Michel Ekman: Man har mer utrymme för allt. Om den essäistiska kritikens lugn

Leena Kuumola: Om konstkritik

Maria Lassén-Seger: Barnlitteraturkritik: en fråga om litterär kvalitet?

Alexander Öhman: Lévinas, Celan och kritiken som en rörelse mot den Andre

Rakel Similä: Bortom en avslöjande kritik

Christoffer Steffansson: Form och tilltal: Om konstens och kritikens möten

Martin Gustafsson: Kant om smak, geni och konstkritik

Birgit Schaffar: Källkritik är bara början

Hugo Strandberg: Psykoanalys som kulturkritikLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: