Om människan och vetenskapen

2023-4 Ljud

Christoffer Steffansson: Ljudets dimensioner

Owe Ander: Musik och notation

Sverker Jullander: Andlöst monster eller besjälat tempel? Om orgeln och dess klang

Susanna Leijonhufvud: Lyssnandet till musik i en ljudbubbla

Sam De Boise: Varför påverkar musiken människor?

Töres Theorell: Om hörsel och musik

Caterina Stenius: Språket som spänningsfält – en association till musikens språk

Toivo Burlin: Vitterstigarna: Att färdas från moderniteten till förmodernitetens spatial-temporala ljudvärldar

Mio Lindman: Vad är det som låter?

Tina Kärkinen och Ilona Salonen: Den urbana människan och tystnaden

Hugo Strandberg: Oljudets skönhetLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: