Om människan och vetenskapen

2022-4 Representation

Christoffer Steffansson: Bortom representation?

Sara Nyman: Hur glad blev Quynh Tran?

Ylva Perera: Mera än representera?

Salla Aldrin Salskov: Att respektera rådande diskurser – eller att utmana dem

Jessika Holmlund: Det är inte språket som styr vår förståelse  av verkligheten

Otso Kortekangas: Om representation och presentation inom den historiska sameforskningen

Mattias Agerberg Lena Wängnerud: Representation  och grupptillhörighet

Henrik Serup Christensen: Representation och demokrati

Lovisa Andén: Historisk sanning och litterär representation i vittneslitteratur från Gulag arkipelagen

Anna Möller-Sibelius: Kanske världen  utan människan är den bästa dikten?

Lars Hertzberg: Att avbilda i porträtt – en skiss

Magnus O. Ljunge: Tingens tider

Hugo Strandberg: Kan vi förändra oss själva?Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: