Om människan och vetenskapen

2022-2 Tid

Christoffer Steffansson: Tidsresor och önskedrömmar

David Cockburn: Tid utan tempus

Lars Hertzberg: Tiden är inte ett något,  men inte heller ett intet

Mats Burström: Arkeologins tidevarv  

Lars-Eric Jönsson: I tid

Claudia Lindén: Gotiska skräckromaner  och hemsökelse

Erik Falk: Att tänka om tid på ett  annat sätt – om tid och berättande i Don DeLillos the
body artist

Daniel Wickström: Vardagslivets plötsliga yttringar

Christoffer Steffansson: Den bordlagda framtiden

Hampus Östh Gustafsson: Universitetens vita kaniner

Natan Elgabsi och Alexander Öhman: Lévinas, Grossman &  konstens ansikteLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: