2020-4 Frågor och svar

Christoffer Steffansson: Ledare

Lars Hertzberg: Frågor utan svar?

Mio Lindman: Vad tänker du om ditt jobb?

Natan Elgabsi: Hermeneutik — att stå i moralisk relation till det som berättas.

Merete Mazzarella: Hur får man fråga ut barn?

Sofia Sjö: Frågor som metod.

Lars Hertzberg: “Den som frågar ljuger inte”.

Camilla Kronqvist, Birgit Schaffar och Marina Lundkvist: Filosofiska frågor och pedagogiska svar.

Bettina Westerholm: Frågor och berättelser.

Liisa Mendelin: Ingen skribent är ett neutralt kärl.

Dylan Pashley: Välfärdsstatens spänningar.

Rabbe Kurtén: Om känslor och hur vi skapar dem.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d bloggers like this: