Om människan och vetenskapen

2015-1: övervakning

1/2015

Artikel: Att kringgå övervakning på nätet Ann-Charlotte Palmgren

Artikel: Om ansikten, lögner och samtal Ylva Gustafsson

Artikel: Internetövervakning som metod Christopher Kullenberg

Artikel: Blicken från Ingenstans och kroppen som minns Antony Fredriksson

Artikel: Omfattande informationsmängder och deras potential i vårt samhälle Cecilia Fredriksson

Kolumn: Mentala genvägar och kognitiva skevheter: en studie i felslut Lars Hertzberg

Artikel: När ska inbrottslarmet gå? Pär Segerdahl

Artikel: Övervakning – ett uppdrag att vaka över Susanne Wigorts Yngvesson

Artikel: Registerbaserade informationssystem – hot eller möjlighet? Mika Gissler

Artikel: Den disciplinerade människan: Om övervakning, biomakt och självreglering Lennart E.H. Räterlinck

Artikel: Våga visa dig naken! Torbjörn Tännsjö

Artikel: Statlig kontroll och historisk kunskap Johanna Wassholm och Mats Wickström

Artikel: Digital vigilantism: användarledd
övervakning av smarta städer?
Daniel Trottier

Artikel: Att kringgå övervakning på nätet Ann-Charlotte Palmgren

Klassikern: Panopticon Jeremy BenthamLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: