Om människan och vetenskapen

2013-1: Konkurrens

3-4/2013

Himangate och konkurrenskulturen Nora Hämelänen

Staternas kamp om företagen – om konkurrenstänkandets skeva logik. Mari Lindman

Finns det ett liv bortom konkurrensen? av Jerrold Freitag

Recension: En ocean utan hajar och blindskär av Jonas Hammarbäck

Intervju: Att knyta aktivism till akademin – är det möjligt? Sara Nyman intervjuar Freja Högback, Barbro Nordling och Katarina Jungar

Recension: Människan i sitt bävande tilltånd. Cecilia McMullen

Recension: Toril Moi om uppmärksamhet, kärlek och språk. Salla Peltonen

Artikel: Vanornas outtalade samtycke Pär Segerdahl

Artikel: Alla har att läsa. Solveig Arle

Axplock: Kan vetenskapen befria oss? Hugo Strandberg

Intervju: Många undrar över vetenskap och vetande. Erik Hallstensson intervjuar Dan LolaxLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: