Om människan och vetenskapen

2012-4: Migration

4/2012

Essä: Migrationens ögonblick Prof. Sarah Greene söker gränsens effekter på dess båda sidor

Intervju: Utsikten utan gränser Forskning om migration mellan återberättande och kritik – Erik Hallstensson intervjuar Niina Vuolajärvi och Jukka
Könönen

Recension: Postkolonial på det dåliga sättet Jonas Hammarbäck recencerar Björn Hedlund: Fortets murar

Essä: Gränsen och territoriet:
nationsgränserna i förändring
Markus Himanen

Essä: Islams försvenskning Jan Hjärpe

Recension: Var misstänksam mot misstänksamheten! Hugo Strandberg recenserar Michel Foucault: »Samhället måste försvaras« Collège de France 1975-1976.Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: