2010-3: Finland, immigration och identitet

3/2010

Ledare: Politik, invandring och social rättvisa Marcus Prest

Jämförelse-vis Dan Lolax problematiserar statistiska jämförelser

Prat om konst och prat om Finland –
Reflektioner från ett projekt om det nationella i konstkritiken
Fred Andersson

Impopulär humaniora Erik Hallstensson

Om att filosofera om arbete Mari Lindman

Hur påverkar val av begrepp forskningsresultatet? Salla Peltonen reflekterar kring Monica Ålgars artikel i Ikaros 2/2010

Är människan en gåta, eller ett par läsglasögon i ett avloppsrör? Dan Lolax recenserar Fredrik Lindströms bok Evolutionen och jag kommer inte överens

Teorin måste utformas på praktikens villkor Marcus Prest intervjuar Ingela Johansson

Invandringskritiken är en del av ett större fenomen Mats Wickström

Sverigedemokraterna och idén om en gemensam värdegrund Hugo Strandberg

Om vår särprägel Dr. Foxley

Civiliserade finländare och farliga utlänningarSalla Peltonen och Niina Vuolajärvi

Den koloniala klyftan Antony Fredriksson

Nykänens aforismer

Den politiska kunskapen bland ungdomar i Finland – bra eller dålig? Henrik Serup Christensen

Det vete fåglarna: apriorism i djurforskningen kolumn av Lars HertzbergLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d bloggers like this: