Om människan och vetenskapen

2007-2: Om människornas språk – och lite om djurens

2/2007

Ledare: Vikten av att gräva i språkmyllan. Dan Lolax

En polyglott värld: Vi är inte fångar i språket. Lars Hertzberg

Flerspråkig litteratur – problem eller möjlighet? Julia Tidigs


Språk och nationalism: Den föreställda gemenskapen
.
Olli Lagerspetz

Mikael Agricola: Det finska skriftspråket skapades av religiösa skäl. Kaisa Häkkinen

Språkets domäner: Envisa, döda språk. Ola Wikander

Noam Chomsky: Har den vetenskapliga specialiseringen nått vägs ände? Pär Segerdahl

Språk och kultur: Bonobon Kanzi och hans språk. Urpo Nikanne

Lingvistik: Om svårigheten att fånga språklig praxis. Saara Haapamäki

Språkvetenskapens historia: Grammatikens föränderliga syften. Göran Torrkulla

En forskares vardag. Oksana Petrova

Henrik Christensen om Times’ 100 vetenskapsmän och tänkare

Sven-Erik Klinkmann om Olli Lagerspetz’ Smuts. En bok om världen, vårt hem

Hannes Nykänen recenserar historisk betraktelse av filosofin i Finland och Sverige

Nykänens aforismer

Rabbe Kurténs kätterska betraktelserLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: