Om människan och vetenskapen

2006-5: Ekonomisk forskning och politik

5/2006

Ledare: Myten om den (ekonomiskt) vetenskapligt styrda offentliga sektorn. Markus Jäntti

Tron på konkurrensen: Leif Nordberg om rangordnandets tillförlitlighet

Den nya offentliga förvaltningen: Sonja Grönblom om universiteten som företag

Privatisering: Johan Willner tar sig an myten om det offentligas ineffektivitet

Mångfasetterat förhållande: hur objektiv är forskningen, och hur ska forskaren förhålla sig till näringslivet och till politiken? Mikael Forss diskuterar.

Vinnare och förlorare: Christer K. Lindholm om globaliseringens konsekvenser

Kostnadskalkyler: klimatforskningen har blivit politisk. Jan Otto Andersson

Medel och mål: Ralf Eriksson synar nationalekonomens obekväma position

Teori blir empiri? Lars-Erik Öller om ekonomiska prognoser och politiska beslut

Klassiker: Henrik Serup Christensen om Adam Smiths The Wealth of Nations

Filosofin i Norden: Egil H Olsvik från Norge avslutar Ikaros artikelserie om
filosofin i de nordiska länderna

Anna Rotkirch och JP Roos debatterar evolutionspsykologi med Per Heldal Finne
och Dan Lolax

Nykänens aforismer

En forskares vardag: Alessandra Lundström Sarelin, Åbo Akademi

Kätterska betraktelser av Rabbe KurténLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: