Om människan och vetenskapen

2006-1: Quo Vadis, Alma Mater? – Om högskolornas framtid

Ledare:  ”För” och ”emot” effektivitet. Dan Lolax

Så ska produktiviteten effektiveras. Dan Lolax

Prat om produktivitet Camilla Kronqvist

Högre utbildning av god och jämn kvalitet? Petri Salo

”Universitetet är ingen fabrik”  – intervju med Jorma Mattinen av Dan Lolax

Tre frågor till Heikki Patomäki om det nya lönesystemet  – Dan Lolax

Stipendieforskarens vardag  – Sonja Grönblom

Kårpolitikern sitter inte i glaskupa  – intervju med Anniina Pirttimaa av Sara Othman

Högskoledidaktik: IT eller face-to-face?  – Birgit Schaffar med reflektion av Petter Korkman

Bolognaprocessen och den liberala utbildningspolitiken  – Michael Uljens

Filosofin i Norden: Sverige  – Niklas Forsberg

Kätterska betraktelser  – Rabbe KurténLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: