Om människan och vetenskapen

2005-5: Kroppen, hälsan och vetenskapen

Ledare: Vad kostar kunskapen? Dan Lolax

Hur mycket väger en åsikt? Dan Lolax

Serier och vetenskap. Anssi Hynynen

Den akademiska festen. Anders Björnsson

Giftig mat och nyttig information. Kristina Eriksson-Backa

Sköna nya kroppsvärld. Pelle Pelters

Viktor Frankensteins vetenskap. Elisa Veit

Slutet för klotmänniskorna. Wolfram Eilenberger

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Patrik Hagman om C. J. Gardberg: Veritas – Sanningen! Dominikanerna i Åbo under medeltiden.

Kim-Erik Berts om Fredrik Lång: Mitt liv som Pythagoras.

Martin Nybom om Stephen Kern: A Cultural History of Causality – Science, Murder Novels and Systems of Thought.

Benedict Sandelin om Jakob Christensson (red.): Signums svenska kulturhistoria: Renässansen.



Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: