Om människan och vetenskapen

2004-4: Religionsvetenskap

Ledare: ”Vetenskapliga värderingar”

Mera än ett antagande – om att förstå och missförstå religiositet. Peter Nynäs

Det vetenskapliga i religionsvetenskap. Jan Svanberg

Vetenskap och tro. Kim Wikström

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Rasbegreppet och grundlagen. Martin Scheinin

Om arternas och rasernas uppkomst. Christer Lindberg

Långt och kort. Anders Björnsson

Dumheter om genetisk intelligens. Dan Lolax intervjuar Pekka Santtila.

Christina Runquist om Ruth Illman: Gränser och gränsöverskridanden.

Yrsa Neuman om Sten Andersson: Vetenskapens gränser: socialfilosofiska essäer.

Ernst Mecke och Dan LolaxLeave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: