Om människan och vetenskapen

2004 2/3: Vetenskap och konst

Ledare: Vetenskap vs litteratur. Dan Lolax

Filistinism på vetenskapens grund. Lars Hertzberg

Det personligas spelrum – om essäistik och vetenskaplighet. Dan Lolax

Essän som metod? Merete Mazzarella

Poesi + vetenskap = sant? Fredrik Hertzberg

Om litteraturens förträfflighet. Hannes Nykänen

Serier och vetenskap. Anssi Hynynen

Litteratur och vetenskap. Jenny Wiik

Den gamle och filosofin – en kväll i Richard Rortys sällskap. Dan Lolax

Spänningsfylld konst. Simon Gripenberg

Science fiction och dålig filosofi. Antony Fredriksson

Det eviga projektet. Dan Lolax intervjuar Per Luthersson, förlaget Atlantis.

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Kommunikationens osannolikhet. Birgit SchaffarFinns det en vetenskaplig världsbild? Hans Rosing

Dan Lolax om Stephen Inwood: The man who knew too much: The strange and inventive life of Robert Hooke.

Anssi Hynynen om Helge Jordheim: Läsningens vetenskap: utkast till en ny filologi.Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: