Om människan och vetenskapen

Riktlinjer för skribenter

Ikaros vänder sig till en nyfiken, men inte nödvändigtvis akademisk läsekrets. Undvik en alltför teknisk begreppsapparat eller ett uttryckssätt som enbart riktar sig till invigda i ämnet.

Ikaros strävar till att erbjuda kritiska (läs: analytiska, frågande) artiklar om vetenskapen och människan. Därmed handlar det inte så mycket om att presentera vetenskapliga upptäckter, rön och resultat, som det handlar om att fråga sig vad de betyder för oss, vilken plats vi ger dem och varför.

Respektive skribent ansvarar själv för artiklar publicerade i Ikaros. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter. Skribenten anses medge publicering såväl i tryck som digitalt.

Ikaros ekonomi är tills vidare sådan att vi inte kan erbjuda arvoden för artiklar.

Typografiska riktlinjer

Alla angivna längder (i tecken) inkluderar mellanslag. Den vanligaste längden på artiklar i Ikaros är mellan 5000 och 10000 tecken.

Titlar på böcker kursiveras. Likaså kursiveras ord på främmande språk (a priori, bullshit etc). Namn på utländska universitet och eller liknande instanser kursiveras inte. Vill man betona ord används också kursiveringar, inte fet stil.

Undvik referenser så långt som möjligt. Det går att ange ett eller ett fåtal verk för “vidare läsning” i anslutning till artikeln. Akademiska tidskriftsartiklar anges enbart i undantagsfall som referenser, och då måste de vara tillgängliga även för användare som inte sitter på en universitetsdator.

Namn, när de förekommer första gången, skrivs i fet stil.

Nytt stycke markeras med en tom rad.

Använd gärna mellanrubriker.

Undvik förkortningar som p g a, o s v, t ex, bl a… Undantag: FN, USA, NATO, EU, NASA och sådana typer av allmänt använda förkortningar.

Dessutom:

Sänd tillsammans med texten ett foto, i jpg-format, på dig själv. Fotot måste minst 300 dpi.

Ge en kort beskrivning av dig själv, typ “Dan Lolax är forskare i filosofi vid Åbo Akademi.” (Området kan specificeras nämrare om man vill.)

Meddela om du vill att din e-postadress anges i samband med artikeln.

Meddela din postadress för utskick av medarbetarexemplar.

Vid recension: Efter rubriken anges (i denna ordning) Författarens Namn: Titel. Förlag år. (Ifall man ser det som viktigt kan t ex illustratörer, översättare, etc nämnas.)

Intervjuartiklar läggs upp som övriga artiklar, men frågorna skrivs i fet stil och svaren föregås av ett talstreck. Exempel:
“Men ifall kolesterolvärdet är ovidkommande, och statiner förebygger infarkter, är det inte en positiv sak?
– Problemet är att vi inte vet hur många som får biverkningar. I statinstudierna, som alla finansieras och styrs av det läkemedelsbolag vars preparat man testar, underrapporteras biverkningarna. …”