Om människan och vetenskapen

Ikaros tilldelas stort pris av SLS

Ikaros tilldelas stort pris av SLS

Prismotivering: Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillfaller Folkets Bildningsförbund som utgivare av Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen. Förankrad i idéhistoria, kulturhistoria och filosofi erbjuder Ikaros en mångsidig granskning av aktuella samhällsfrågor och skapar förutsättningar för en nyanserad och analytisk debatt på svenska i Finland. Ikaros disciplinöverskridande grepp synliggör humanioras relevans för att förstå dagens värld. Tidskriften bidrar till att stärka den forskningsbaserade kunskapens roll i det offentliga samtalet.Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: