Om människan och vetenskapen

Ikaros layout

Ikaros layout

I samband med att Ikaros nyligen fick ta emot Svenska Litteratursällskapets pris skulle vi vilja tacka vår layoutare Anna Nordling på Annaway — annaway.fi. Hennes eleganta och upplivande formgivning har varit viktig för tidskriften som helhet.Leave a Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: